Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. Update 22/10/2014 26/01/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 4 november 2014 betreffende het dragen van de gordel in de interventievoertuigen. New 04/11/2014 29/09/2014 Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige. New 27/10/2014 10/06/2014 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Brief van 24 februari 2011 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten. Update 24/02/2011 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Brief
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. New 22/10/2014 09/05/2016 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 15 juli 2014 - gelijkstellingen met het brevet van crisissituatiebeheer. New 20/10/2014 20/10/2014 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van ... New 20/10/2014 04/08/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 8 september 2014 tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de ... New 16/10/2014 08/09/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het operationeel organisatieschema van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de ... New 16/10/2014 25/04/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 16/10/2014 16/10/2014 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. New 23/09/2014 23/09/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. New 01/10/2014 26/01/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Update 01/10/2014 26/01/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 1 oktober 2014 betreffende de continuïteit van de opdrachten inzake dringende geneeskundige hulp binnen de hulpverleningszones. New 01/10/2014 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones. New 12/09/2014 12/09/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de hulpverleningszones moet oprichten. New 10/09/2014 10/09/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 12 maart 2014 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2014 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. New 04/09/2014 04/09/2014 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor de personeelsleden van de hulpverleningszones. New 04/09/2014 04/08/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra. New 03/09/2014 18/06/2017 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra. New 03/09/2014 18/06/2017 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra. New 03/09/2014 18/06/2017 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geïntegreerde dispatching van de 112-centra. New 03/09/2014 03/09/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definitie van de functie, de opdrachten en het profiel van de directeur van de dispatching voor de Civiele Veiligheid van de 112-centra. New 03/09/2014 03/09/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Omzendbrief van 3 juni 2014 betreffende het zonaal/interzonaal/provinciaal dispatchingsysteem. New 17/07/2014 17/07/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministriële omzendbrief
Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ... New 23/07/2014 09/11/2015 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Loi

Paginas