Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake Civiele Bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de Civiele Bescherming. 21/05/2003 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams. 18/10/2002 10/09/2009 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 3 april 1998 betreffende de interventiezones van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming - provincie West-Vlaanderen. 03/04/1998 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Nota van 21 mei 1996 aan de ambtenaren belast met de leiding van de permanente eenheden en de grote wacht. 21/05/1996 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Nota
Nota van 4 juli 1995 betreffende de reorganisatie van de Civiele Bescherming. 04/07/1995 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Nota
Ministeriële omzendbrief van 4 juli 1995 betreffende de interventiezones van de permanente eenheden van de civiele bescherming 04/07/1995 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Uittreksel. 22/12/1992 07/12/1998 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Wet
Koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coordinatie- en crisiscentrum van de regering. 04/05/1988 11/05/1990 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Omzendbrief van 9 november 1987 betreffende het eenvormig oproepstelsel “100” en aanvullende onderrichtingen betreffende informatie van het coordinatie- en crisiscentrum van de regering. 09/11/1987 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 7 oktober 1985 betreffende de bommeldingen – uitrukprocedure brandweer. 07/10/1985 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 1984 betreffende de preventieve hulpzendingen van de civiele bescherming. 24/05/1984 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 22 juni 1978 betreffende de procedure voor de doorschakeling van inlichtingen in geval van rampspoedige gebeurtenissen, katastrofen en belangrijke branden. 22/06/1978 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg]. 09/12/1975 27/04/2007 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 5 november 1971 – organisatie van de opdrachten van de civiele bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en ongevallen. 05/11/1971 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Circulaire ministérielle
Koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de opdrachten van de Civiele Bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen. 24/07/1971 16/02/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Omzendbrief van 30 mei 1968 betreffende de interventie van de permanente eenheden der civiele bescherming. 30/05/1968 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Ministerieel besluit van 20 oktober 2011 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2012 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. 16/11/2011 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. Update 09/03/2011 07/12/2015 Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 19 oktober 2010 tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010. 09/11/2010 Download Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 13 oktober 2010 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2011 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. 26/10/2010 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten. 18/06/2010 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de ... Update 23/10/2009 10/11/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingcentra. 15/04/2009 24/10/2012 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten. 15/04/2009 24/10/2012 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. 10/05/2007 25/01/2011 Download Brandweer Opleiding Koninklijk besluit

Paginas