Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende toekenning van een federale dotatie aan de prezones bedoeld in artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Brandweer
Financieel aspect / financiering van de prezones
Koninklijk besluit
4 pagina's