Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geïntegreerde dispatching van de 112-centra.

Noodcentrale 112
Personeel
03.09.2014
Koninklijk besluit
4 pagina's