Ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de Wet van 8 juli 1964 ...

Noodoproepcentrales
Brandweer
Dringende geneeskundige hulpverlening

Ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2015 tot 31 maart 2016.

Geïntegreerde wijzigingen :

  • M.B. van 23.12.2015 – Pbl. 11.02.2016
23/12/2015
Ministerieel besluit
18 pagina's