BIOW (Beveiliging Interventies Openbare Weg)

Pompiers
000 : Connaissances générales

Deze SOP beoogt een multidisciplinair afgestemde beveiliging van hulpverleners, slachtoffers en weggebruikers tijdens de hulpverlening naar aanleiding van een incident op de openbare weg.

Toepassingsgebied :

Alle tussenkomsten van brandweerpersoneel (brandweer- en ambulance interventies) op de openbare weg die een invloed hebben op het verkeer.

Author: 
GT BIOW
Datum publicatie: 
20.04.2021
Aantal pagina's: 
17