Natuurbrand

Pompiers
100 : Lutte contre l'incendie

Deze procedure is een van de elementen van een globale strategie voor de bestrijding van branden in een natuurlijke omgeving. Het doel ervan is om de samenstellende elementen van de risicoanalyse, de inzetregels, de standaarduitrukken, de operationele manoeuvres en de specifieke opschalings- en bevelvoeringsregels in geval van een brand in een natuurlijke omgeving te bepalen.

Met de toename van het risico op branden in een natuurlijke omgeving in Europa en de steeds preciezer wordende organisatiemethode van gezamenlijke interventies, is het hoofddoel van de procedure ervoor te zorgen dat de Belgische interventieteams en hun Europese collega's onderling ingezet kunnen worden, of het nu gaat om het verzekeren van de samenwerking in geval van buitenlandse versterking bij een brand op het Belgisch grondgebied of om een opdracht op vraag van andere landen. De procedure houdt dan ook rekening met de door deze Europese bosbrandspecialisten uitgewerkte begrippen

Author: 
Werkgroep Natuurbrand
Datum publicatie: 
20.04.2021
Aantal pagina's: 
49