Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Pompiers
Statut administratif

erratum B.S. 10/12/2014

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 09.05.2016 – Pbl. 23.05.2016
  • K.B. van 26.01.2018 – Pbl. 20.02.2018
  • K.B. van 13.04.2019 – Pbl. 03.05.2019
03/05/2019
Koninklijk besluit
25 pagina's