Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur.

Fire brigade
Zone operation
Staff
Work time
24.05.2016
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's