Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Fire brigade
Zone formation

Geïntegreerde wijzigingen:

M.B. van 09.10.2019 - Pbl. 23.10.2019

M.B. van 02.03.2020 - Pbl. 10.03.2020

23.10.2019
Ministerieel besluit
3 pagina's