Koninklijk besluit van 9 mei 2018 betreffende de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe, naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

Fire brigade
Staff
25.05.2018
Koninklijk besluit
2 pagina's