Koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende de invoering van de mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de [operationele beroepspersoneelsleden van een openbaar brandweerkorps].

Fire brigade
Staff
Administrative status

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 19 april 2014, art. 335, 4° (B.S. 01.10.2014)

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 14.09.2004 – Pbl. 11.10.2004
  • K.B. van 20.11.2007 – Pbl. 27.11.2007
  • K.B. van 28.05.2013 – Pbl. 10.06.2013
10.06.2013
Koninklijk besluit
4 pagina's