Koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

Fire brigade
Urgent medical help
Ambulance
Training centers

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 19.03.1998 – Pbl. 28.03.1998 + errat. 25.08.1998
  • K.B. van 23.03.1999 – Pbl. 22.06.1999
  • K.B. van 11.05.2007 – Pbl. 26.06.2007
  • K.B. van 27.09.2020 – Pbl. 06.10.2020 
06.10.2020
Koninklijk besluit
16 pagina's