Wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112.

Emergency centres 112
Basic law
Wet
4 pagina's