Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Fire brigade
Zone formation

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.08.2014 - Pbl. 20.10.2014
  • K.B. van 23.08.2014 - Pbl. 27.10.2014
  • K.B. van 17.05.2017 - Pbl. 01.06.2017 + erratum 15.06.2017
17.05.2017
Koninklijk Besluit
2 pagina's