Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Fire brigade
Ambulance
Financial status

Erratum B.S. 01.04.2015

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 09.05.2016 – Pbl. 23.05.2016
09.05.2016
Koninklijk besluit
12 pagina's