Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Fire brigade
Ambulance
Financial status

Erratum B.S. 01.04.2015

Geïntegreerde wijzigingen:

15.01.2024
Koninklijk besluit
13 pagina's