Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten.

Fire brigade
funding

Het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris-en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdienstenkoninklijk besluit  wil zowel een model van inventaris van deze goederen aanleveren, als de schattingsregels voor deze zelfde goederen vastleggen.

Deze schattingsregels verschillen naargelang deze goederen roerend, dan wel onroerend zijn.

23.08.2014
Koninklijk besluit
15 pagina's