Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de [arbeidstijd in de openbare sector].

Emergency centres 112
Civil protection
Work time

Geïntegreerde wijzigingen:

  • erratum B.S. 31.01.2001
  • W. van 19.04.2014 – Pbl. 23.07.2014
19.04.2014
Wet
7 pagina's