Ministerieel besluit van 1 oktober 1991 tot vaststelling van het diensttenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties van gemeenten.

Fire brigade
Clothing

err. B.S. 15.04.1992

Ministerieel besluit
3 pagina's