Ministerieel besluit van 1 oktober 1991 tot vaststelling van het diensttenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties van gemeenten.

Brandweer
Kledij

err. B.S. 15.04.1992

Ministerieel besluit
3 pagina's