Civiele bescherming

Wat doet de Civiele Bescherming?

photo d'intervention de la Protection civile

De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de interventies van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken.

Specialiteiten

Specialties

De specialiteiten van de Civiele Bescherming zijn onderverdeeld in vier groepen die we “clusters” noemen: CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), SAR (Search And Rescue), HTD (Heavy Technical Deployment) en ICM (Incident & Crisis Management)

Contact

Contact

Alleen de hulpdiensten en de overheden kunnen de Civiele Bescherming rechtstreeks contacteren.

Oefeningen en Opleidingen

exercices

Binnenlandse en buitenlandse agenda

Werken bij de Civiele Bescherming

travailler à la PC

Je kan op twee manieren aan de slag bij de Civiele Bescherming: als beroeps- of als vrijwillig personeelslid.

Historiek

Geschichte

De Civiele Bescherming evolueert al sinds de tweede wereldoorlog mee met de noden van de maatschappij om ondersteuning te kunnen bieden aan de bevolking. De laatste grote hervorming is gerealiseerd op 1 januari 2019 en had als doel om haar opdrachten te specialiseren en haar plaats in de hulpverleningsketen te versterken zodat de Civiele Bescherming ook aan nieuwe risico’s zoals terrorisme en klimaatverandering het hoofd kan bieden. Onze experten voeren ook vandaag hun opdrachten uit met innovatieve technieken en nieuw materieel om een complementaire bijdrage aan de andere hulpdiensten te geven.

Hervorming 2019

réforme de la PC

De Civiele Bescherming wil een meer gespecialiseerde, performante en moderne hulpdienst worden, die erkend wordt voor zijn complementaire expertise binnen de Civiele Veiligheid op twee niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau. 

Het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming werd gecommuniceerd door minister Jambon op 4 april 2017 en zijn uitvoering start op 1 januari 2019.