Brandweer

Wat doet de brandweer?

De bevolking kan rekenen op ongeveer 18.000 professionele en vrijwillige brandweerlieden, die ingedeeld zijn in 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112. Als het niet dringend is, bel je beter je hulpverleningszone op hun eigen telefoonnummer.

Brandweerstatistieken 2017

Rekrutering Brandweer

Voor je kan solliciteren bij de zone van je keuze moet je eerst het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen.

Brandweer. Ook iets voor jou? Ontdek het op ikwordbrandweer.be

De hulpverleningszones in België bepalen zelf wanneer zij meer personeel willen aanwerven. De brandweerscholen beslissen in overleg met de hulpverleningszones wanneer zij Federale geschiktheidsproeven organiseren.

Hervorming

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen: een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking; het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners; professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer…

Standaard operationele procedures

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard operationele procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Over het personeel

Naar aanleiding van de hervorming van de civiele veiligheid is in 2015 onder andere het administratief en het geldelijk statuut voor de brandweer geüniformiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat al het brandweerpersoneel van eenzelfde graad over dezelfde verloning, voordelen en verlof beschikt, ook als ze niet voor dezelfde hulpverleningszone werken.

Ben je brandweerman of -vrouw? Dan kan je hier alle nuttige informatie vinden over je statuut.

Brandweermaterieel

De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

 

CATALOGUS VAN MATERIEEL VOOR HULPDIENSTEN - Update 07/2019