Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Brandweer
Zonevorming

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 28.12.2011 – Pbl. 20.01.2012
  • K.B. van 26.04.2012 – Pbl. 23.05.2012
  • K.B. van 10.08.2015 – Pbl. 26.08.2015
  • K.B. van 25.11.2015 – Pbl. 07.12.2015
  • K.B. van 30.08.2016 – Pbl. 21.09.2016 + errata 23.11.2016 en 16.02.2017
  • K.B. van 09.10.2018 – Pbl. 24.10.2018
  • K.B. van 13.04.2019 – Pbl. 08.05.2019
  • K.B. van 08.09.2019 – Pbl. 14.10.2019
  • K.B. van 09.02.2020 – Pbl. 03.03.2020
03.03.2020
Koninklijk besluit
5 pagina's