Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 11 november 2018 houdende oprichting van een Health Advisory Board voor B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team) New 29/11/2018 29/11/2018 Download Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 18 november 2018 betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. New 29/11/2018 29/11/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / Kledij Koninklijk besluit
Wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart. New 17/07/2018 17/07/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming en tot wijziging van het ... Update 17/07/2014 22/10/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones Update 19/10/2018 19/10/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Update 19/10/2018 19/10/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding ... Update 19/10/2018 19/10/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 6 september 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van... Update 25/09/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 18 juli 2018 betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones. Update Download Brandweer Personeel / Kledij Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 26/07/2018 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp. New 19/07/2018 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming Update 19/07/2018 19/07/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming Update 19/07/2018 19/07/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming Update 19/07/2018 19/07/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 22 juni 2018 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones New 05/07/2018 22/06/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een toelage aan de nv A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het ASTRID-netwerk voor het begrotingsjaar 2018. New 27/06/2018 27/06/2018 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming Materieel / radioprocedure - ASTRID Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018. New 27/06/2018 27/06/2018 Download Brandweer Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 14 mei 2018 tot bepaling de datum voor de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre. New 25/05/2018 25/05/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 9 mei 2018 betreffende de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe, naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre. New 25/05/2018 25/05/2018 Download Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 3 mei 2018 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingscentra. New 11/05/2018 11/05/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 7 december 2017 tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. Update 28/03/2018 28/03/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / specifiek materieel Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 6 maart 2018 houdende de benoeming van de leden van de hoge raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. New 21/03/2018 Download Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 11 maart 2018 tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling. New Download Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 9 maart 2018 – impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones – instructies en stappenplan. New 28/03/2018 28/03/2018 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. New 21/02/2018 Download Koninklijk besluit

Paginas