Ministeriële omzendbrief van 13 november 2023 betreffende de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenstelling van de organen van de hulpverleningszones en de werking van de hulpverleningszones.

Brandweer
Zonewerking
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's