Koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa.

Brandweer
Ambulanciers
Personeel

Geïntegreerde wijziging:

15.01.2024
Koninklijk besluit
8 pagina's