Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot vastlegging van de taken van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking. 15/04/2008 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Decreet van 4 juni 2007 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer. Duitstalige Gemeenschap 07/08/2007 25/11/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Décret
Ministerieel besluit van 4 juni 2007 tot vaststelling van de administratieve en technische maatregelen om nooddiensten in staat te stellen kwaadwillige oproepen te bestrijden. 27/07/2007 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de ... 12/07/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 29 maart 2007 tot vastlegging van de persoonlijke identificatiemiddelen van de functie van directeur medische hulpverlening. 30/04/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie ... 13/02/2007 08/03/2009 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied ervan. 02/03/2007 30/12/2008 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Update 20/06/2005 29/05/2016 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Loi
Programmawet van 9 juli 2004. Oprichting van "het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten". Uittreksel 15/07/2004 29/04/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Programmawet
Ministeriële omzendbrief van 7 mei 2004 betreffende de collectieve gebouwen die als noodhuisvesting kunnen dienen. 07/05/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van de erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening. 31/01/2003 14/08/2009 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Richtlijn van 22 november 2001 voor het verwerken van oproepen tot politionele hulp via het oproepstelsel 100/112. 22/11/2001 04/05/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Richtlijn
Ministerieel besluit van 19 januari 2000 tot opname van de erkende functies « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » in de dringende geneeskundige hulpverlening. 28/01/2000 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Erkenningen van de opleidingscentra. 06/07/1999 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Tabel
Ministerieel besluit van 5 maart 1999 besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van het centrum van het eenvormig oproepstelsel van de «intercommunale d'incendie de liège et environs». 29/04/1999 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening. 02/09/1998 18/07/2002 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om te worden erkend. 02/09/1998 12/09/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel. 10/07/1998 03/12/2010 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. 28/03/1998 11/05/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministerïele bevoegdheden met betrekking tot het ministerie van volksgezondheid en leefmilieu. 07/09/1995 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 16/09/1994 04/07/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Mededeling van 30 januari 1989 bestemd voor de verantwoordelijken van de dienst 100. 30/01/1989 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Mededeling
Ministeriële omzendbrief van 23 november 1987 betreffende het telefonisch oproepsysteem voor de brandweer. 23/11/1987 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel. 12/05/1965 23/08/2014 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 25/07/1964 19/03/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Wet

Paginas