Koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de opdrachten van de Civiele Bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen.

Brandweer
Civiele Bescherming
Facturering
Opdrachten

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. (B.S. 27.06.2019)

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 02.10.1978 – Pbl. 07.12.1978
  • K.B. van 10.04.1995 – Pbl. 28.04.1995
  • K.B. van 16.02.2006 – Pbl. 15.03.2006
16.02.2006
Koninklijk besluit
1 pagina