[Ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse ...

Noodcentrale 112
Geldelijk statuut

[Ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken en aan het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112.]

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 24.11.2009 – Pbl. 26.11.2009
24.11.2009
Ministerieel besluit
2 pagina's