Koninklijk besluit van 7 juli 2017 tot vaststelling van de werking en de procedures van de raden voor opleiding en de hoge raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

Brandweer
Civiele Bescherming
Opleiding

Geïntegreerde wijziging(en):

  • K.B. van 28.09.2023 - Pbl. 16.10.2023

Opgeheven op 8 februari 2018:

  1. het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee supra-provinciale opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten;
  2. het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten;
  3. het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige supraprovinciale raad en van de leden van de Nederlandstalige supraprovinciale raad;
  4. het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de programmeringscommissie voor de brandweeropleiding;
  5. het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding;
  6. het ministerieel besluit van 10 maart 2004 tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee supra-provinciale opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten;
  7. het ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten;
  8. de ministeriële omzendbrief van 7 mei 2004 betreffende de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examen in het kader van de opleiding van de leden van de brandweerdiensten en de aanvragen tot gelijkstelling van brevet van de leden van de brandweerdiensten.
16.10.2023
Koninklijk besluit
3 pagina's