Ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel
Administratief statuut

Geïntegreerde wijzigingen:

M.B. van 02.07.2018 - Pbl. 09.07.2018

09.07.2018
Ministerieel besluit
1