Wat doet de brandweer?

foto IILEDe bevolking kan rekenen op ongeveer 17.300 professionele en vrijwillige brandweerlieden, die ingedeeld zijn in 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112. Als het niet dringend is, bel je beter je hulpverleningszone  op hun eigen telefoonnummer.

Meer info:

Interventies

De opdracht van de brandweer is natuurlijk brandbestrijding.
De brandweer heeft echter nog veel andere opdrachten. Zij treden ook op:

  • als ambulancedienst voor spoedgevallen
  • bij verkeersongevallen, voor de bevrijding van geknelde personen
  • om de openbare weg vrij te maken na een zwaar ongeval
  • bij overstromingen, explosies, instortingen…
  • bij kleine dagelijks problemen, zoals mensen die geblokkeerd zijn in liften...

Statistiekenverslag:

 

De brandweer werkt samen met de Civiele Bescherming in geval van grote interventies.

Naast hun basisopdrachten heeft de brandweer ook een aantal taken waarvoor zij bijzondere technieken moet toepassen en/of speciaal materieel nodig heeft. Het niet-alledaagse karakter van deze opdrachten vereist de interventie van bekwaam en speciaal opgeleid personeel. Om deze gespecialiseerde taken naar behoren uit te kunnen voeren, zijn er een aantal gespecialiseerde teams in het leven geroepen. De leden van deze teams hebben bijkomende, gespecialiseerde opleidingen gevolgd en kunnen hun vaardigheden geregeld trainen tijdens oefeningen en reële interventies.

Sommige gespecialiseerde teams zijn samengesteld uit personeel van brandweer en Civiele Bescherming, andere zijn georganiseerd binnen een van deze hulpdiensten.

De details over de verdeling van de basis- en gespecialiseerde opdrachten van de brandweer en de civiele bescherming zijn vastgelegd in een koninklijk besluit van 10 juni 2014.

Standaard operatieprocedures, opleiding en materieel

Om de tussenkomst van brandweermannen en -vrouwen nog veiliger te maken voor de mensen die ze moeten helpen, maar ook voor henzelf en hun collega’s, besteedt de Algemene Directie Civiele Veiligheid bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van standaard operatieprocedures en opleidingen en aan de aankoop van een geavanceerde uitrusting.

Al het brandweerpersoneel krijgt een intensieve basisopleiding, bijscholingen en de mogelijkheid om gespecialiseerde opleidingen te volgen in een van de 11 opleidingscentra voor civiele veiligheid in België. De Algemene Directie Civiele Veiligheid en het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid coördineren de ontwikkeling van de opleidingen en de bijscholing, in samenwerking met de opleidingscentra, de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

De hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. De Algemene Directie sluit ook de nodige onderhoudscontracten af. De hulpverleningszones maar ook de andere federale departementen doen geregeld beroep op de knowhow van de Algemene Directie Civiele Veiligheid inzake de aankoop van materieel.

Brandpreventie

De brandweer staat ook ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid.

Zij steunt zich hierbij enerzijds op wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op gebouwen, installaties of evenementen. In dat geval zien de technici brandvoorkoming toe op de toepassing van de reglementering. Dit gebeurt zowel via controles op plan als via plaatsbezoeken.

Anderzijds wil de brandweer ook het bewustzijn van de burger voor brandveiligheid verhogen en hem op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Daarvoor is er de brandpreventieadviseur, die advies geeft om de brandrisico’s in en rond de woning te verminderen. Hij geeft gratis advies, beantwoordt vragen, organiseert informatiesessies voor groepen, bezoekt mensen thuis enz. …

Hervorming van de civiele veiligheid

De civiele veiligheid omvat de noodcentrales 112, de brandweer en de Civiele Bescherming. De brandweer en de Civiele Bescherming werden recent hervormd.

Tot 1 januari 2015 waren de brandweerkorpsen hoofdzakelijk gemeentelijk georganiseerd. Om mensen nog sneller te helpen, werden de brandweerkorpsen hervormd. Hierbij zijn, tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016, de 250 brandweerkorpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Meer info over deze hervorming kunt u hier terugvinden.

Op 1 januari 2019 zijn de 6 eenheden van de Civiele Bescherming gereorganiseerd naar 2 eenheden. Meer info over deze hervorming kunt u hier terugvinden.

In de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de principes van organisatie en werking van de brandweer en de Civiele Bescherming bepaald. - Update 05/2019