Hervorming van de Civiele Bescherming

 
Na jaren van onzekerheid werd het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming gecommuniceerd door minister Jambon op 4 april 2017. Deze hervorming bevestigt de plaats en de meerwaarde van interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid. Ze garandeert werkings- en investeringsbudgetten voor de toekomst en heeft als doel de middelen te versterken om ook nieuwe risico’s als terrorisme en klimaatverandering het hoofd te bieden.

De Civiele Bescherming zal een meer gespecialiseerde, performante en moderne hulpdienst worden, die erkend wordt voor zijn complementaire expertise binnen de Civiele Veiligheid op 2 niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau.

 

Concreet zijn de grote principes van deze nieuwe organisatie de volgende:

  • een operationele eenheid als heus expertisecentrum per gewest: Crisnée en Brasschaat
  • een doorgedreven specialisatie van de opdrachten en van het materieel in 3 groepen verzameld, die « clusters » genoemd worden: CBRN, Search & Rescue, Heavy support & Crisis management
  • een interessanter administratief en geldelijk statuut dat in overeenstemming is met dat van de brandweer
  • een nieuw statuut voor de vrijwilligers dat in overeenstemming is met dat van de beroeps;
  • een aangepaste arbeidstijd
  • een rationalisering van het operationeel personeel verspreid over de twee eenheden

Uitvoering van de hervorming

Verdeling van de opdrachten

 

Vestiging van de eenheden van CB

 

Reglementaire teksten:

 

Drie door de Koning ondertekende koninklijke besluiten worden midden-juli in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd:


De onderhandelde reglementaire ontwerpteksten zijn:

 

Selectie van het personeel

Vanaf september 2018 worden er proeven georganiseerd om het personeel van de eenheden van Crisnée en Brasschaat te selecteren:

15/9Sergeant-generalist
17/9Sergeant-duiker
18/9Sergeant-dronepiloot
21/9Kolonel
24/9Majoor
25/9Kapitein
26/9Commandant
27/9Luitenant
28/9Sappeur-dispatcher
4/10Sappeur-duiker
5/10Sappeur-dronepiloot
6/10Sappeur-generalist

 

Er zijn twee syllabi beschikbaar voor de kandidaten sappeur-generalist/korporaal en sergeant-generalist om zich voor te bereiden op de schriftelijke multiplechoicevragen:

Nadat de kandidaten de syllabus ingestudeerd hebben, kunnen ze hun voorbereiding testen met voorbeeldvragen:

 

Vertrouwenspersoon

Voel je je minder goed op het werk? Heb je stress of ondervind je psychische schade op het werk? Praat hierover met een vertrouwenspersoon naar keuze.

De rol van de vertrouwenspersoon bestaat erin actief te luisteren naar de werknemer (en soms is dat voldoende), hem/haar te informeren over de stappen die hij/zij kan ondernemen en te proberen intern (in overleg) tot een oplossing te komen. Er kunnen persoonlijke gesprekken gevoerd worden tijdens welke geluisterd wordt naar de werknemer en advies verstrekt wordt, of er kan een tussenkomst gevraagd worden van een andere persoon van de FOD (bijvoorbeeld de hiërarchische meerdere). De vertrouwenspersoon oefent deze functie uit bovenop zijn/haar kernfunctie en hangt, in het kader van deze opdrachten, af van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). De vertrouwenspersoon is neutraal en neemt geen standpunt in. Hij/zij fungeert enkel als bemiddelaar, is gehouden door het beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken dus nooit mogen verspreiden zonder het akkoord van de verzoeker.

Contact met een vertrouwenspersoon op te nemen: http://ibznet/NL/organisatie/preventie/Paginas/Vertrouwenspersonen-lijst.aspx