Opleidingen

Titel Datum publicatieoplopend sorteren Categorie Type opleiding
B01 - Module 7 - Brandbestrrijding (deel 2) 21/09/2016 Brandweer Brevetopleidingen
Brandweerkadet - Deel 1 - Module 4 -Geïntegreerde praktijkoefeneningen 21/09/2016 Brandweer Brevetopleidingen
B01 - Module 11 - Geïntegreerde praktijkoefeningen (deel 2) 21/09/2016 Brandweer Brevetopleidingen
B01 - Module 5 - Fysieke paraatheid 07/09/2016 Brandweer Brevetopleidingen
FOROP 1 : pedagogische opleiding voor brandweer en ambulanciers 01/01/2016 Brandweer Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : Operationeel medewerker (niveau D) - Update 17/12/2015 23/11/2015 Civiele Bescherming Andere opleidingen
Basisopleiding 112 08/04/2014 Noodcentrale 112 Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : technisch assistent (niveau C) 03/04/2014 Civiele Bescherming Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : Technische deskundigen (niveau B) 03/04/2014 Civiele Bescherming Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : Operationeel brigadier (niveau D) 02/04/2014 Civiele Bescherming Brevetopleidingen
Beveiliging van interventies op de openbare weg 01/09/2012 Civiele Bescherming, Brandweer Attestopleidingen
Industriegebouwen - bijlage 6 - koninklijk besluit van 7/07/1994 - Instap 01/09/2012 Brandweer Andere opleidingen
Industriegebouwen - bijlage 6 - koninklijk besluit van 7/07/1994 - Uitvoering 01/09/2012 Brandweer Andere opleidingen
Asbestprocedure bij brand 01/01/2012 Brandweer Attestopleidingen
Veilig een interventie uitvoeren aan elektrische en hybridevoertuigen 01/01/2012 Brandweer Andere opleidingen
Bestrijding van incidenten met pijpleidingen 01/06/2009 Brandweer Attestopleidingen
RETEX - Brand - Ukkel 30/08/2008 Brandweer Return of experience (Retex)
Handboek voor de hulpverlener-ambulancier 14/02/2002 Brandweer Andere opleidingen

Paginas