Ministerieel besluit van 12 augustus 2016 houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones.

Feuerwehr
Grundgesetz
31.10.2016
Ministerieel besluit
1 pagina