Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones

Feuerwehr
Zivilschutz
Personal

Er zijn specifieke voorwaarden voorzien voor de aanwerving van leden van de Civiele Bescherming in de hulpverleningszones.  Drie koninklijke besluiten de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 oktober 2018.

De koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones laat elke hulpverleningszone toe om een oproep tot de kandidaten te lanceren die is voorbehouden aan de operationele medewerkers en brigadiers van de Civiele Bescherming. Er is dus geen concurrentie met externe kandidaten. Deze besluit voorziet dat de loonlast gedurende drie jaar ten laste genomen wordt door de FOD Binnenlandse Zaken om de zones aan te moedigen agenten van de Civiele Bescherming aan te werven.  Het aantal operationele agenten dat gebruik kan maken van deze manier van beroepsheroriëntatie, zal afhangen van het aantal betrekkingen dat vacant verklaard is door de hulpverleningszones of door de brandweer van Brussel. Zij zullen vrijgesteld kunnen worden van het federaal geschiktheidsattest (FAG), maar zullen moeten slagen voor de andere door de zones georganiseerde proeven.  Indien de kandidaat slaagt voor deze proeven en als hij geselecteerd wordt door een zone, zal hij gedurende twaalf maanden gedetacheerd worden binnen de zone, waarbij hij het statuut van de huidige Civiele Bescherming behoudt.  Na deze periode van detachering zal hij door de zone benoemd worden als hij een positieve evaluatie heeft gekregen en zal worden voorgelegd aan het statuut van de brandweer.

Je zal kunnen solliciteren zodra de Algemene Directie Civiele Veiligheid je de vacatures meedeelt.

De overdrachtsvoorwaarden van 9 personeelsleden van de Civiele Bescherming voor de bestrijding van vervuiling op de Noordzee zijn opgenomen in de koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen.

De overdrachtsvoorwaarden van 7 personeelsleden van de Civiele Bescherming voor de hulpverlening bij de SHAPE zijn opgenomen in de koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

19.10.2018
Koninklijk besluit
6 pagina's