Ministeriële omzendbrief van 10 oktober 2019 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming.

Feuerwehr
Zivilschutz
Personal
administrativer Status
11.12.2019
Ministeriële omzendbrief
12 pagina's