Omzendbrief van [10 juli] 2013. - toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

Feuerwehr
Am besten schnell helfen

 

Omzendbrief
8 pagina's