Ministerieel rondschrijven van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden.

Feuerwehr
Löschwasser
Nicht rollende Ausrüstung
Ministeriële omzendbrief
15 pagina's