Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel.

Notrufzentrale 112
Personal

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 29.08.2012 - Pbl. 19.09.2012
29.08.2012
Koninklijk besluit
12 pagina's