Hoe bestellen?

De Directie Materieel van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft onder andere lastenboeken die de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming kunnen gebruiken voor het bestellen van hun brandweermaterieel. Dit gaat van voertuigen tot persoonlijke beschermingsmiddelen en kleiner “niet-rollend” materieel zoals pompen en brandweerslangen.

Aankopen via de opdractencentrale van de Directie materieel

Hieronder vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Wat moet er zeker op de bestelbon:

 • Item dat je wil bestellen
 • Hoeveelheid
 • Besteknummer
 • Leverancier
 • Leverings- en facturatieadres
 • Oplevertermijn
 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon

Stuur deze bestelbon rechtstreeks naar de leverancier en stuur een kopie naar de Directie Materieel (per e-mail naar valerie.stainovsky@ibz.fgov.be of per brief naar Algemene Directie Civiele Veiligheid, t.a.v. Directie Materieel, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel).

Aankopen via de Federale Opdrachtencentrale (FOR-CMS)

De Directie Materieel heeft ervoor gezorgd dat hulpverleningszones ook zaken kunnen aankopen via de Federale Opdrachtencentrale (FOR-CMS). FOR-CMS biedt in haar elektronische catalogus alles aan van laptops en bureaumateriaal tot kantoormeubilair en bestelwagens.

Werkwijze:

 1. Je vraagt, als verantwoordelijke voor de bestellingen in een hulpverleningszone, een paswoord aan bij FOR-CMS via e-mail (met je professioneel e-mailadres) of telefoon.
 2. Je surft naar de website van FOR-CMS, waar je met dit paswoord toegang hebt tot de elektronische catalogus. Hierin staan alle contracten, prijzen, bestelbonnen, uittreksels van de bestekken, technische fiches, informatie over de dossiers in voorbereiding…
 3. Je stuurt je bestelbon door naar de laagste inschrijver voor een bepaald product per aangetekende zending, per fax of door elk ander middel dat het mogelijk maakt om de datum van verzending op overtuigende wijze te bepalen. De laagste inschrijver kan je terugvinden in de online catalogus bij het product dat je wilt aankopen. Volgende info moet zeker in je bestelbon staan:
 • de klant die bestelt, de klant die betaalt en de geadresseerde;
 • de naam van de te contacteren persoon en de telefoon- en faxnummers;
 • het nummer van het bijzonder bestek;
 • de te leveren artikelen.

Je bent als hulpverleningszone enkel verantwoordelijk voor de info die vermeld staat op je bestelbon. In geval van twijfel (onleesbare bestelbon,…), zal de laagste inschrijver rechtstreeks contact opnemen alvorens de levering uit te voeren. FOR-CMS zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele problemen.

Contactgegevens FOR-CMS
Website https://ecat.publicprocurement.be/ecat/home.action
E-mail e.proc@publicprocurement.be
Tel. 02 790 54 41