Hoe vraag je best hulp tijdens stormweer?

Noodcentrale 112
Informatiecampagne
In geval van hevig onweer is het mogelijk dat een Hulpcentrum 112/100 uitzonderlijk en ondanks de versterking van de ploegen van operatoren niet in staat is om alle oproepen te verwerken. Volg daarom deze instructies:
stormweer
  • Bel in geval van stormschade of overstroming alleen naar uw lokale brandweer of een gespecialiseerd bedrijf.
  • Bel enkel naar 112 als er nood is aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie.
  • Indien u belt naar 112, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

Door niet te bellen naar 112 of 100 voor stormschade en overstromingen, help je de telefoonlijnen vrij te houden voor levensbedreigende situaties.