Arbeidsreglement Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales

Noodcentrale 112
Regelgeving
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de brochure en het Vademecum van het arbeidstijdreglement afgewerkt waarin het Arbeidsreglement Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales zo eenvoudig en duidelijk mogelijk staat uitgelegd.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de brochure en het Vademecum van het arbeidstijdreglement afgewerkt waarin het Arbeidsreglement Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales zo eenvoudig en duidelijk mogelijk staat uitgelegd.

De brochure van het arbeidstijdreglement is de eenvoudige versie van de arbeidsreglement waarin de basis informatie staat die je nodig hebt als je als calltaker of operator voor de FOD Binnenlandse Zaken in continudienst in een noodcentrale werkt.

Het vademecum van het arbeidstijdreglement is in de eerste plaats ontwikkeld als verklarende tekst voor de “expert gebruikers” van het arbeidstijdreglement. Deze “expert gebruikers” kunnen het vademecum gebruiken om bijvoorbeeld de planning op te stellen. Het vademecum kan evenwel eenieder helpen om het reglement beter te begrijpen.

De juridische basis van de brochure en het vademecum staat in het “Arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken – deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales”. Met dit arbeidsreglement wil de FOD Binnenlandse Zaken een onafgebroken aanwezigheid van het personeel in de noodcentrales verzekeren om een efficiënte, snelle en kwaliteitsvolle afhandeling van de oproepen van de burger naar 100, 112 en 101 toe te laten. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met het welzijn van de calltakers en operatoren. Het reglement is van toepassing op statutaire en contractuele personeelsleden alsook stagiairs van de FOD Binnenlandse Zaken die in continudienst tewerkgesteld zijn voor het beantwoorden van noodoproepen in de 112/100- en 101-centra. Een bepaald gedeelte is ook van toepassing op de gedetacheerde beroepsbrandweerlieden in een centrum voor het eenvormig oproepstelsel. Het arbeidstijdreglement zal eind volgend jaar geëvalueerd worden.

In het reglement zijn onder andere volgende onderwerpen opgenomen:

  • Arbeidstijd
  • Berekening van de gepresteerde uren
  • Dagelijkse uurroosters en organisatie van de dienst
  • Zendingen
  • Dienstvrijstellingen, verlof, vakantie- en feestdagen

Voor meer informatie, zie: