Aanpassing arbeidstijdreglement noodoproepcentrales

Noodcentrale 112
Regelgeving
Vanaf 1 maart 2014 treedt een nieuw arbeidstijdreglement in werking. Het oude reglement werd aangepast in overleg met de vakbondsorganisaties en de directeurs van de Hulpcentra 112/100 en CIC’s 101.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  • Prestatierooster: de functionele chef kan aanpassingen uitvoeren aan het prestatierooster op voorwaarde dat dit steeds in overleg en met akkoord van het betrokken personeelslid gebeurt.
  • Regularisatieprestaties: worden vastgelegd door de functionele chef in functie van de dienstnoodwendigheden en steeds in overleg en met akkoord van het betrokken personeelslid.
  • Onderlinge wissel: eens het prestatierooster is opgemaakt, kunnen personeelsleden onderling een wissel doen van de voor hen voorziene prestatie(s) in overeenstemming met de algemene reglementen en interne afspraken.
  • Verlof: het totaalsaldo van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, brugdagen, en compensatiedagen wordt telkens aan het begin van het jaar volledig toegekend.
  • Inzameling bloed/plaatjes/plasma: voor de deelname aan een inzameling van bloed, bloedplaatjes en -plasma krijg je een dienstvrijstelling die beperkt is tot de duur van de gift  + maximum 2u. verplaatsingstijd.
  • Compensatiedag: Indien je ziek bent op een compensatiedag (weekdag tussen 27-31/12) en je gepland stond met prestatie(s) dan heb je recht op een vervangende verlofdag.

Het nieuwe arbeidstijdreglement kan je hier nalezen .