Diploma-uitreiking in Florival op 26 september 2013

Brandweer
Opleiding
Jérôme Glorie, directeur-generaal van de Civiele Veiligheid, en Luc Faes, directeur a.i. van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, hebben een brevet uitgereikt aan zes laureaten van de « versnelde » opleiding voor de stagedoende onderluitenants en een getuigschrift van federaal instructeur of expert aan de 35 deelnemers van een gespecialiseerd opleidingsproject. De uitreiking vond plaats tijdens een plechtigheid die op donderdag 26 september in Florival georganiseerd werd.

Het brevet van brandweerofficier is uitgereikt na een opleiding van 18 maanden. Die opleiding is georganiseerd door het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in samenwerking met Campus Vesta voor de Nederlandstalige stagedoende onderluitenants en met de brandweerschool van Henegouwen voor de Franstalige onderluitenants. Zes laureaten hebben deze versnelde opleiding met succes afgerond.

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid wil de inspanningen en de expertise van de brandweerlieden bij de uitwerking van de procedures en opleidingen in het domein van asbest, ondergrondse leidingen, veiligheid bij incidenten op de openbare weg, redding van dieren en bosbranden erkennen en onderstrepen. Er is een getuigschrift uitgereikt aan de deelnemers die, als experts, voortaan opleidingen mogen geven aan de instructeurs.