Iedereen blust mee

Civiele Bescherming
Brandweer
Interventie
De Algemene Directie Civiele Veiligheid kondigt deze week met trots het nieuwe protocol met het Ministerie van Defensie aan over luchtsteun bij het blussen van natuurbranden.
Helicopter van Defensie

Net zoals de Algemene Directie Civiele Veiligheid de Federale politie kan oproepen om luchtsteun te bieden, heeft nu ook Defensie getekend om brandweer en Civiele Bescherming ondersteuning te bieden bij natuurbranden. Het protocol is in werking sinds 1 juli en geldt enkel voor natuurbranden in België, met uitzondering van grensoverschrijdende aanvragen in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming voor natuurbranden die in België ontstaan zijn. 

Deze belangrijke ondersteuning in natuurbrandbestrijding is mogelijk gemaakt door de vernieuwing van de helikopters van defensie en de ingebruikname van de NH-90, een helikopter van 11 ton die de beroemde Sea King van de « Search and Rescue » van Koksijde zal vervangen.

De voornaamste interventies die Defensie per helikopter zal uitvoeren, zijn dezelfde als die van de Federale politie:

  • Beeldvorming: observatie vanuit de lucht met een helikopter.
  • Transport van personeel en materieel van de interventieploegen van brandweer en/of Civiele Bescherming naar moeilijk toegankelijke interventiezones.
  • Assistentie bij het blussen van grootschalige natuurbranden met een helikopter en een “Water bucket”.
  • Evacuatie van personen in gevaar via helikopter.

Marc Looze, Directeur operaties: “Net zoals de Federale politie, kan Defensie deze luchtsteun enkel bieden in functie van de beschikbare middelen. Het is daarom dat we ervoor gekozen hebben om beide opties open te houden, ook al zullen we nog altijd in eerste instantie de Federale politie oproepen als er assistentie nodig is.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken financiert de geleverde steun onder de vorm van ingezet personeel en materieel, de opleiding en de water bucket. Het protocol is afgesloten voor onbepaalde duur en zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Luchtsteun aanvragen

De volgende stappen in het project zijn het opleiden van de piloten van Defensie voor luchtblussing, de aankoop van een “water bucket” (een vat waarmee water vervoerd en afgegooid kan worden op de brandhaard), het ontwikkelen en oefenen van procedures en het ontwikkelen van de regels inzake coördinatie van het luchtverkeer als er meerdere toestellen op hetzelfde moment in de lucht zijn boven het getroffen natuurgebied. Dit alles is voorzien voor 2015.

Daarna zullen we de betrokken hulpverleningszones en federale diensten van de gouverneurs verder informeren over de te volgen procedures voor het aanvragen van deze luchtsteun.