Standaard Operatieprocedure Terrorisme

Brandweer
Opleiding
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Doel van de procedure: bij een terroristische aanslag de verzorging van de slachtoffers mogelijk maken in een niet-beveiligde, maar gecontroleerde operationele omgeving, waarbij het redden van het grootst mogelijk aantal slachtoffers gewaarborgd kan worden. Bovendien wordt in deze procedure uitgelegd hoe de brandweer best de eigen taken kan vervullen in het kader van een terroristische aanslag (bijv. bij ontploffing, active shooter…).

Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel is de nood voor een multidisciplinaire SOP Terro bij de hulp- en veiligheidsdiensten gebleken. Hierop heeft een werkgroep de SOP Terro uitgewerkt. De eerste, tijdelijke versie van deze SOP met de basisrichtlijnen voor dit type van interventies wordt vandaag verspreid. De werkgroep zal de komende maand de SOP nog verder afwerken. Verder zal De SOP Terro getest worden tijdens een aantal oefeningen, waarna de valideringscommissie een finale versie kan goedkeuren en het Kenniscentrum deze ook naar de zones kan verspreiden.

De werkgroep SOP Terro wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende brandweerzones, de Federale Politie, Volksgezondheid met input van het Crisiscentrum van de Regering.

Meer info: