Einde van de B-FAST missie in Italië

Internationale missies
Civiele Bescherming
Interventie
Na ongeveer tien dagen intensief werk op het terrein is het B-FAST team, dat voornamelijk bestaat uit agenten van de Civiele Bescherming uit Crisnée en Brasschaat, sinds dinsdagavond terug in België. De missie was een groot succes.

In totaal hebben de pomp-operaties meer dan een miljoen m3 water verpompt, het equivalent van meer dan 400 olympische zwembaden!

Dit bewijst dat de operationele eenheden van de Civiele Bescherming een doeltreffende kracht blijven op zowel nationaal als internationaal niveau. 

Ons land is ook blij dat het zijn solidariteit met Italië heeft kunnen betuigen, een gepaste tegenprestatie voor de materiële en menselijke steun van de Italiaanse teams tijdens de tragische overstromingen die ons land in juli 2021 hebben getroffen. 

Dit alles is mogelijk dankzij het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM), dat de reactie op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

B-FAST is de federale overheidsstructuur die geactiveerd wordt bij noodhulp in het buitenland en bestaat uit de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Federale Overheidsdienst Strategie en Ondersteuning (BOSA), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Defensie en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze missie werd medegefinancierd door de EU.