Europese certificering van de FRUB-module van de Civiele Bescherming

Internationale missies
Civiele Bescherming
Interventie
Geweldig nieuws! Tijdens de oefening ‘EU Modex New Wave’ die deze week in Polen plaatsvond in het kader van het EU-mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM), werd de module ‘Flood Rescue Using Boats’ van de Belgische Civiele Bescherming bekroond met een Europese certificatie.
Frub Europese certificatie B-Fast

België voldoet hiermee aan de vereiste kwaliteitsnormen en zal dankzij de vaardigheden die het tijdens deze grootschalige oefening heeft verworven, adequaat kunnen reageren bij een bijstandsaanvraag in geval van zware overstromingen in het buitenland of op ons eigen grondgebied.

Deze certificering is een beloning voor het harde werk en de expertise van het hele B-FAST team dat deze week in Polen aanwezig was, en in het bijzonder van onze collega’s uit de eenheden van de Civiele Bescherming van Brasschaat en Crisnée, die de hele week uitstekend hebben samengewerkt. Ook de samenwerking met de teams uit de andere Europese landen die aanwezig waren op de oefening was vruchtbaar. 

We kunnen erg trots zijn op onze teams!

Team Frub van de Civiele Bescherming

 

B-FAST is de structuur van de Federale Overheid die geactiveerd wordt bij het verlenen van noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, Defensie, en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.