Hervorming van de Civiele Bescherming: 6 nieuwe ontwerpbesluiten goedgekeurd in de ministerraad

Civiele Bescherming
Organisatie
De ministerraad heeft op 4 april 2018 zes ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming goedgekeurd. De uitvoering van deze besluiten is voorzien op 1 januari 2019.
logo CB

« De Civiele Bescherming gaat een gespecialiseerde hulpdienst worden binnen een Civiele Veiligheid op twee complementaire niveaus:  de hulpverleningszones op lokaal niveau voor de dringende opdrachten en de Civiele Bescherming op federaal niveau voor de gespecialiseerde en langdurige opdrachten. Ik wens alle personen die betrokken zijn bij het opbouwen van deze nieuwe organisatie te bedanken. Samen stellen wij alles in het werk om deze doelstelling te behalen en de meerwaarde van de Civiele Bescherming te valoriseren in de hulpverleningsketen », Jérôme GLORIE, Directeur-generaal Civiele Veiligheid. 

De drie eerste ontwerpen worden onderworpen aan de vakbondsonderhandelingen en voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De drie volgende ontwerpen worden op de agenda gezet van het Comité A voor intersectorieel overleg omdat zij betrekking hebben op zowel het statuut van de personeelsleden van de Civiele Bescherming (Rijkspersoneel) als op het statuut van de brandweer (personeel op zonaal niveau), en voor advies naar de Raad van State gestuurd. 

Als u algemene vragen over de hervorming heeft, kunt u contact opnemen met de Algemene Directie Civiele Veiligheid via het adres: hervormingcb@ibz.fgov.be  .